Mcla­ren med ny spe­sial­mo­dell

Spill­bi­len Mcla­ren Ul­ti­mate Vi­sion GT dan­ner grunn­la­get for en ny spe­sial­mo­dell – fore­lø­pig kalt BC03.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MAR­TIN TY­STAD

Mcla­ren Spec­i­al Ope­ra­tions byr på mer enn kraf­ti­ge­re spoi­le­re, mo­to­rer og ae­ropak­ker. For­bok­sta­ve­ne BC står for «Be­spo­ke Com­mis­sion». Den førs­te var MP4-12Cba­ser­te X-1 som kom i 2012 og had­de til­dek­ke­de bak­hjul. I fjor duk­ket 650Sva­ri­an­ten MSO R opp.

Sik­ter mot 1.135 HK

Det skran­ter med in­for­ma­sjon om den nye spe­sial­byg­de va­ri­an­ten av Ul­ti­mate Vi­sion GT. Mcla­ren vil nø­dig si mer til pres­sen enn at «BC03 er et spe­sial­be­stilt pro­sjekt som ska­pes av Mcla­ren Spec­i­al Ope­ra­tions. Vi kan ikke gi fle­re de­tal­jer etter­som det­te er kon­fi­den­si­elt.» Spill­bi­len fris­tet med en vir­tu­ell 4,0-li­ters twin-tur­bo V8, fire­hjuls­trekk, 1.135 HK og 1.274 Nm. Den teo­re­tis­ke egen­vek­ten var snaue 1.000 kilo. Ek­te Mcla­ren Sen­na vei­er 1.198 kilo.

Det ryk­tes at Mcla­ren-for­hand­le­ren i New­port Beach er in­volvert, men det kan like gjer­ne va­ere le­del­sen i Wo­king selv som står bak. Mcla­ren føl­ger spent med på hva As­ton Mar­tin og F1-trylle­kunst­ne­ren Adri­an Newey får og har fått til med Val­ky­rie. Det­te er Mcla­rens are­na, og et skik­ke­lig mot­svar ikke bare for­ven­tes av pub­li­kum, Mcla­ren selv tren­ger en bed­re bil.

Tre­se­te­ren Spe­ed­tail kan mu­li­gens matche Val­ky­rie vi­su­elt, men Gran Tu­ris­mo-ra­cer­bi­len la­ter til å stå den na­er­me­re. Hva BC03 ba­se­res på, sies ikke, men Sen­na er nok ut­gangs­punk­tet.

ILLUSTRASJONER: POLYPHONY DIGITAL

DEN NYE VEI­EN: In­gen tar bil­spill mer på al­vor enn Mcla­ren, som nå byg­ger et høyst eks­klu­sivt knip­pe bi­ler ba­sert på Ul­ti­mate Vi­sion GT fra Gran Tu­ris­mo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.