Start­vans­ker

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Au­di e-tron er de­fi­ni­tivt en av årets mest spen­nen­de ny­he­ter når den kom­mer på mar­ke­det sent på året. Noe for­sin­ket skal vi tro tys­ke medi­er, ikke minst på grunn av at soft­ware måt­te end­res og god­kjen­nes på nytt. En smu­le an­spent for­hold skal det også va­ere med bat­te­ri­le­ve­ran­dø­ren LG Chem som etter si­gen­de øns­ker å heve pri­se­ne med ti pro­sent på grunn av stor etter­spør­sel.

Kan­skje et førs­te sig­nal på at bat­te­ri­er ikke blir bil­li­ge­re frem­over.

FOTO: IVAR ENGERUD

LANG VENTELISTE: Rundt 6.500 nord­menn står i køen for Au­di e-tron, og nå kan det se ut som de må ven­te noen må­ne­der len­ger enn plan­lagt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.