Die­sel­kom­pen­sa­sjon

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Miljø­so­ner med for­bud mot eld­re die­sel­bi­ler er i ferd med å bli en rea­li­tet i 14 tys­ke byer. Nå la­ger fle­re pro­du­sen­ter et pro­gram for ut­skif­ting av ak­ku­rat dis­se bi­le­ne i dis­se so­ne­ne og til­byr hef­ti­ge ra­bat­ter til bil­ei­ere i og rundt dis­se so­ne­ne. I til­legg til myn­dig­he­te­nes miljø­bo­nus på fem pro­sent, byr Vol­vo på ra­bat­ter helt opp til 10.000 euro ved kjøp av ny Vol­vo.

FOTO: IVAR ENGERUD

GRAVER DYPT: Vol­vo-sjef Hå­kan Sa­mu­els­son graver dypt i ra­batt­lom­ma for å få tys­ke bil­ei­ere til å vel­ge Vol­vo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.