En­rom in­ter­es­se

Finansavisen - Motor - - TEST -

i har rundt 7.200 re­ser­va­sjo­ner på den nye Au­di e-tron quat­tro, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Mor­ten Moum i Au­di Nor­ge.

Så langt i år har Au­di re­gist­rert 4.500 bi­ler, så sal­get vil ta seg opp nes­te år, men det er vans­ke­lig å si hvor mye.

– Nor­ge er et prio­ri­tert mar­ked, så vi skal få man­ge bi­ler, men ek­sakt hvor man­ge er det vans­ke­lig å si. De førs­te kunde­bi­le­ne vil duk­ke opp på ny­året, sier Moum for­vent­nings­fullt.

FOTO: ANDREAS SCHEEL

PO­PU­LA­ER: Kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Mor­ten Moum i Au­di Nor­ge har over 7.000 re­ser­va­sjo­ner på den nye e-tron quat­tro.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.