Svensk el­bil­mes­se

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Nor­ge lig­ger heste­ho­der foran Sve­ri­ge når det gjel­der elek­tri­fi­se­ring av bil­par­ken, men om to uker ar­ran­ge­res Nor­dens størs­te el­bil­mes­se i Göte­borg. eca­rex­po går av sta­be­len i Svens­ka Mäs­san i Göte­borg 30. no­vem­ber til 2. de­sem­ber med alle le­ve­ran­dø­re­ne av el- og hy­brid­bi­ler, samt lade­tje­nes­ter på plass, samt mu­lig­het til å prøve­kjø­re de uli­ke mo­del­le­ne på mar­ke­det på sam­me sted.

FREM­TI­DEN: Svens­ke­ne er så smått på vei inn i el­bil­mar­ke­det, og i den for­bin­del­se ar­ran­ge­res Nor­dens størs­te el­bil­mes­se i Göte­borg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.