Mons­ter­mo­to­re­ne

Finansavisen - Motor - - TEST -

Se­ven Ma­ri­ne kan le­ve­re en uten­bords­mo­tor som har 627 hes­ter. Mo­to­ren er ba­sert på en small block (6,2 li­ter) V8. Den vei­er 500 kilo.

Mel­lom vo­lum­pro­du­sen­te­ne av uten­bords­mo­to­rer, Mercury og Yamaha, er det en viss kamp om å ha flest mu­lig hes­ter. For noen år si­den slo Yamaha til med en V8 motor på 350 hes­ter. Mercury over­tok le­del­sen igjen etter at rek­ke-sek­ser med kom­pres­sor had­de va­ert inn­om racing-av­de­lin­gen som pim­pet den til 400 hes­ter. Det spørs om den­ne mo­to­ren som bare har et sy­lin­der­vo­lum på 2,6 li­ter, har så vel­dig mye mer å gå på. I år slo Yamaha til­ba­ke. Ba­si­sen på 5,7 li­ter er den sam­me, men ja­pa­ner­ne har økt ef­fek­ten til 425 hes­ter. Mercury har 100 kilo å gå på, så på hek­ken av de fles­te bå­te­ne blir det nok dødt løp.

GOD­KJENT: Høs­ten 2018 ble Se­ven Ma­ri­nes 627 hes­ter god­kjent etter Eu's di­rek­tiv for fri­tids­bå­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.