Elek­trisk span­jol

Finansavisen - Motor - - DESIGM OG TEKNIKK -

Hispano-suiza tru­er med å gjø­re come­back, og lan­se­rer en elek­trisk su­per­bil i Genè­ve.

Fore­lø­pig fin­nes det kun ett bil­de av el­bi­len, en skygge­lagt pro­fil som ikke sier stort. Men det er klart at vi har med en su­per­bil å gjø­re. Tenk kroa­tis­ke Ri­mac C_two, ki­ne­sis­ke Nio EP9 og bri­tisk­byg­de Dend­ro­bi­um D-1. Mi­guel Su­que Mateu, olde­bar­net til bil­pro­du­sen­tens grunn­leg­ger Da­mià Mateu, hå­per på se­rie­pro­duk­sjon for førs­te gang for mer­ket si­den 1937. Pro­sjek­tet støt­tes av Grup Pe­rala­da, et spansk fri­tids- og in­du­stri­sel­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.