Hon­das vill­bas­se

Finansavisen - Motor - - DESIGM OG TEKNIKK -

SEMA er sy­no­nymt med ung­dom­me­lig as­falt-custom. I år sik­tet Honda litt leng­re ut i ter­ren­get.

Kon­sept­mo­del­len kal­les ROAV, som står for Rug­ged Open Air Ve­hicle. En kraf­tig og luf­tig bil, slet­tes ikke myn­tet på den nors­ke vin­te­ren. I Las Ve­gas kler den imid­ler­tid ør­ken­land­ska­pet, skapt som den er av kom­po­nen­ter fra Hon­das fri­tids- og nytte­kjøre­tøy. Det an­ty­des at bi­len be­nyt­ter platt­for­men, støt­dem­per­ne og 3,5-li­ters V6-mo­to­ren fra pick­up­en Ridge­line, men det er også sports­se­ter fra Ci­vic Type R og off­road­ut­styr fra Pio­neer 1000.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.