25 år med auk­sjons­fo­kus

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

2018-ut­ga­ven av Clas­sic Car Auc­tion Year­book er ak­ku­rat kom­met fra tryk­ken. Selv om det er et par auk­sjo­ner igjen, gir den en fin opp­sum­me­ring av året og mar­keds­ut­vik­lin­gen. Vi kom­mer til­ba­ke med en bre­de­re opp­sum­me­ring na­er­me­re års­skif­tet, men kun­ne ikke dy oss for den­ne lil­le god­bi­ten fra boka som er den 25 i rek­ken: «The first 226 cars (5.65 per­scent of the total) are more va­luab­le than the re­mai­ning 4.002 sold in the se­a­son».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.