Klar for kamp

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Pick­up-ver­sjo­nen av Je­ep Wrang­ler som ven­tes i 2020, skal he­te Gla­dia­tor. Det mel­der nett­ste­det Je­ep Gla­dia­tor Fo­rum. Det­te bil­det skal stam­me fra Je­eps presse­si­der, men ble raskt fjer­net. Det har nok gått fort i svin­ge­ne for en av med­ar­bei­der­ne, etter­som mo­del­len først ven­tes lan­sert i Los An­ge­les i de­sem­ber. Fo­ru­met an­ty­der en vade­dyb­de på 0,76 me­ter, pick­up­en skal kun­ne trek­ke 3.470 kilo, mens du kan ha med 726 kilo last på pla­net. To mo­to­rer er ak­tu­el­le, en 3,6-li­ters V6 ben­sin og en 3,0-li­ters Eco­die­sel V6.

FOTO: JE­EP GLA­DIA­TOR FO­RUM

BEG­GE DE­LER: Kun­der av Je­ep Gla­dia­tor kan tro­lig vel­ge mel­lom en sekstrinns ma­nu­ell gir­kas­se og en åtte­trinns auto­mat­gir­kas­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.