Twist & shout

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Det er mu­lig å kjø­pe så godt som fab­rikk­nye Land Ro­ver De­fen­der. Skred­der­søm­verk­ste­det Twi­sted bruk­te i 2016 hele 7,5 mil­lio­ner pund på de 240 sis­te De­fen­der-mo­del­le­ne fra Land Ro­ver. Si­den har de stått lag­ret i et vare­hus, mel­der Top Ge­ar. Be­drif­ten med 30 an­sat­te, har 80 bi­ler igjen, og til­byr to spe­sial­ver­sjo­ner: «Re­make History» skal mo­di­fi­se­re 44 av bi­le­ne, mens de res­te­ren­de 36 bi­le­ne kal­les «Ma­ke History» og er kun til­gjen­ge­lig for ek­sis­te­ren­de Twi­sted-kun­der. En tred­je sat­sing «Rework» skal gjø­re ved­li­ke­hold på eld­re bi­ler.

FOTO: TWI­STED

IKKE DØD: Land Ro­ver De­fen­der hol­der det gå­en­de, tak­ket va­ere de­di­ker­te custom-verk­ste­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.