Først med auto­no­mi

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Vol­vo Trucks skal le­ve­re sin førs­te kom­mer­si­el­le auto­no­me løs­ning til Brønn­øy Kalk i Vel­fjord i Nor­ge. Av­ta­len om­fat­ter en auto­nom ter­mi­nal-til-ter­mi­nal­løs­ning for trans­port av kal­k­stein ved Brønn­øy Kalk. De selv­kjø­ren­de Vol­vo Fh-laste­bi­le­ne be­tje­nes uten­fra av hjul­las­ter­ope­ra­tø­ren. Ru­ten in­klu­de­rer kjø­ring både i tun­ne­ler og uten­dørs fra en gru­ve til hav­ne­ter­mi­na­len.

FOTO: VOL­VO TRUCKS

UTEN SJÅFØR: Vol­vo Trucks er nå klar til å tes­te en auto­nom løs­ning laste­bil­trans­port med kalk­trans­port i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.