Nye mål

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Ma­se­ra­ti skul­le sel­ge 75.000 bi­ler i 2018, ti gan­ger så mye som i 2012 iføl­ge de­res se­nes­te fem­års­plan. Nå ble må­let dratt ned til 50.000 midt­veis i år, men med drøyt 26.400 solg­te bi­ler i lø­pet av årets førs­te ni må­ne­der, er sli­ke sif­fer fort­satt bare en fjern drøm. Nå har den nye sje­fen Mike Man­ley igjen se­pa­rert Alfa Romeo og Ma­se­ra­ti for å få mer fo­kus på hvert mer­ke. Nye fris­ke mål er satt: Seks mo­del­ler og 100.000 bi­ler i 2022.

FOTO: IVAR ENGERUD

LØFTER IKKE: Ma­se­ra­ti sli­ter med å få opp sal­get, som du­sin­vis av nye Quat­trpor­te hos for­hand­ler i USA il­lust­re­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.