Lys i mør­ket

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Bran­ne­ne i Ca­li­for­nia har krevd fle­re men­neske­liv enn noen an­nen brann i his­to­ri­en da Pa­ra­di­se med sine nes­ten 30.000 inn­byg­ge­re ble ut­slet­tet. Blant de ma­te­ri­el­le of­re­ne her og i Ma­li­bu var også fle­re bil­sam­lin­ger. Ron West­brook (74) trod­de nok også at hans 1915 Ford T var tapt etter at han måt­te etter­late den i inn­kjø­rin­gen til hu­set. Hu­set og alt på tom­ta gikk tapt, unn­tatt For­den og en Chev­ro­let Sil­vera­do som utro­lig nok ikke had­de blitt flam­me­nes rov.

OVER­LEV­DE: Flam­me­ne sluk­te alt av Ron West­brooks ei­en­de­ler unn­tatt den­ne 1915 Ford T da bran­nen fei­de gjen­nom Pa­ra­di­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.