Tsjek­kisk ju­bi­le­um

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Tsjek­ko­slo­va­kia kan fei­re sitt 100-års­ju­bi­le­um i 2018, og selv om sta­ten ble opp­løst i 1992, mar­ke­rer Sko­da det med å res­tau­re­re noen av sel­ska­pets tid­ligs­te bi­ler hjem­me på mu­se­et i Mla­da Bole­slav uten­for Pra­ha. Se­nest den­ne utro­lig sjar­me­ren­de 1908 BSC, den enes­te gjen­le­ven­de av de kun 12 som ble pro­du­sert. Sko­da fikk kjøpt bi­len fra en pri­vat ei­er i 2016. Nå har de brakt den til­ba­ke til slik den kom ut fra fab­rik­ken på sam­me sted for 110 år si­den.

FOTO: SKO­DA

UNIK: Det er kun ett ek­semp­lar igjen av 12 pro­du­ser­te 1908 BSC, og nå har Sko­da res­tau­rert den full­sten­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.