Test bil­kunn­ska­pe­ne

Finansavisen - Motor - - INNHOLD -

1.

Kjen­ner du igjen bil­mo­del­len i pro­fil på det førs­te bil­det?

2.

Når ble mo­del­len in­tro­du­sert?

3.

Kjen­ner du igjen bil­mo­del­len i pro­fil på det and­re bil­det?

4.

Når ble mo­del­len in­tro­du­sert?

5.

Hvem etter­føl­ger Pe­ter Sch­rey­er som de­sig­n­over­hode i Hyun­dai Group?

6.

Hva he­ter den let­te­re ver­sjo­nen av Ford GT?

7.

Når lan­ser­te BMW den førs­te 8-se­rie?

8.

Hvor man­ge heste­kref­ter er det i nye BMW M850i?

9.

Når byg­de Rolls-royce den opp­rin­ne­li­ge Sil­ver Ghost?

10.

Hvem had­de mo­del­len Ca­li­bra?

FOTO: IVAR ENGERUD

GEDIGEN SUV: Hvil­ken mo­dell er det­te, og når ble den in­tro­du­sert?

FOTO: RM SOTHEBY’S

KLAS­SISK SPORTS­BIL: Hvil­ken mo­dell er det­te, og når ble den in­tro­du­sert?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.