De­sign & Tek­nikk

Mo­mode­sign har fun­net løs­nin­gen på var­me Mchjel­mer, en vif­te som kvitter seg med varm­luf­ten.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD -

Fle­re mo­tor­syk­kel­hjel­mer har åp­nin­ger som lar luft strømme gjen­nom, men i lavere has­tig­he­ter er det ikke all­tid like ef­fek­tivt. Ita­li­ens­ke Mo­mode­sign har lagd en Mc-hjelm med en in­ne­bygd vif­te. Aero med Tor­na­do Ven­ti­la­tion Sys­tem har en Gps-sen­sor som trig­ger en vif­te når du kjø­rer i 50 km/t el­ler mind­re. En tem­pe­ra­tur­sen­sor sør­ger

for øns­ket klima. Du kan også få en app til mo­bi­len, hvor du kan vel­ge øns­ket tem­pe­ra­tur. Halv­an­nen ti­mes la­ding av 3,7-volts li­tium­bat­te­ri­et, via Usb-kon­tak­ten, gir åtte ti­mers bruk. Hjel­men som ven­tes i salg nes­te år, vil kos­te vel 3.580 kro­ner.

Tror vi på det­te? Om du kjø­rer MC og bare må ha hel­hjelm, er en vif­te-hjelm mu­li­gens hak­ket mer kom­for­ta­bel.

3 /6

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.