Ju­le­gave­tips for ur­folk

Det­te er ga­ve­ne klokke­in­ter­es­ser­te gjer­ne vil se un­der tre­et.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - JON HEN­RIK HA­RALD­SEN [email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

Jak­ten på den per­fek­te jule­ga­ven er en år­lig ut­ford­ring for man­ge. Er ga­vens mot­ta­ker in­ter­es­sert i klok­ker, kan opp­ga­ven brått vise seg å va­ere enk­le­re enn man skul­le tro. En klok­ke er na­tur­lig­vis det åpen­ba­re al­ter­na­ti­vet, men er ikke ak­tu­elt for alle. Hel­dig­vis fin­nes det en rek­ke klokke­re­la­ter­te pro­duk­ter, som kan va­ere til gle­de for de med sans for det som tik­ker. Her har vi sam­let noe av det bes­te som er å fin­ne i nors­ke bu­tik­ker.

OSLO: Meis­ter­sin­ger City Edition 2018 Oslo er en eks­klu­siv li­mi­ted edition på kun fem ek­semp­la­rer. Klok­ken har Meis­ter­sin­gers sa­ereg­ne tids­vis­ning med én vi­ser, og glas­set i bak­lok­ket er de­ko­rert med Oslos sky­line. Pris: 17.990 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.