Eks­klu­siv før­juls­gave

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Køen av kun­der som ven­ter på sin spe­si­el­le, uni­ke Fer­ra­ri er leng­re enn noen gang skal vi tro kil­der med naer­kon­takt med sel­ska­pet. Nå har én kun­de fått sin før­juls­gave i form av det som he­ter Fer­ra­ri SP3JC. Ut­gangs­punk­tet er en F12 tdf, men uten tak og sann­syn­lig­vis med noen små ka­ros­seri­mo­di­fi­ka­sjo­ner for å for­sva­re pris­øk­nin­gen i for­hold til stan­dard­ver­sjo­nen. Hva som er bak­grun­nen for det mildt sagt spe­si­el­le lakk­møns­te­ret i hvitt med blå front vet vi ikke.

FOTO: FER­RA­RI

JUST ANOT­HER ONE: Det tik­ker ut sta­dig nye, høy­pri­se­de one­offs fra Fer­ra­ri. SP3JC er den fore­lø­pig se­nes­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.