Ver­dens enes­te

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Car­roll Shel­by var en vir­ke­lig kunst­ner med å få bu­si­ness ut av alt, gjer­ne ved å «bend the ru­les» som ame­ri­ka­ner­ne sier. Hans Shel­by-ut­ga­ver av Ford Mustang skul­le bli le­gen­da­ris­ke, og nå kom­mer en unik ver­sjon på mar­ke­det: Ver­dens enes­te Shel­by GT500 Su­per Sna­ke. Den­ne ene su­per­sports­bi­len fikk nem­lig mo­to­ren som ble brukt i GT40 på Le Mans, med til­pas­set driv­verk. Goo­dye­ar bruk­te den til en 800 kilo­me­ters test med gjen­nom­snitts­has­tig­het på 229 km/t.

FOTO: MECUM

HEFTIGST: Du får ikke noen klas­sisk Mustang med hef­ti­ge­re opp­sett enn den­ne uni­ke Shel­by GT500 Su­per Sna­ke som sel­ges av Mecum i ja­nu­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.