Luk­sus­laste­skip

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

«Ga­me Chan­ger» ble solgt etter båt­mes­sen i Mona­co i 2018. Eie­ren var imid­ler­tid ikke helt for­nøyd med ka­pa­si­te­ten til 69 me­ter lan­ge skygge­bå­ten. Der­for har Da­men gjort en gans­ke stor om­byg­ging som ak­ku­rat er fer­dig. Stør­rel­sen og plas­sen som gjes­ter og mann­ska­pet dis­po­ne­rer er økt og et nytt dykke­sen­ter in­stal­lert. «Ga­me Chan­ger» har fått plass til en ubåt som kan dyk­ke ned til 1.100 me­ter. Det er også ga­ra­sje til he­li­kop­ter om­bord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.