Nes­ten fritt valg

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Pe­arl 80 kry­per ak­ku­rat un­der gren­sen på 24 me­ter. I Nor­ge tren­ger skip­pe­ren bare fri­tids­skip­per­ser­ti­fi­kat for å stå til rors. Verf­tet har imid­ler­tid av­satt en gans­ke rom­me­lig ka­bin med plass til et mann­skap på to per­soner. Åtte gjes­ter for­de­les på to sto­re og to små lu­ga­rer. Mo­del­len le­ve­res med to Man-mo­to­rer på 1.800 hes­ter som gir den 55 ton tun­ge bå­ten en topp­fart på 35 knop. Kun­de­ne kan vel­ge mel­lom tre sti­ler på in­te­ri­ø­ret - en mørk og ko­se­lig, en lys og mo­der­ne og en stil som er pre­get av glos­sy de­tal­jer.

EN­GELSK INNREDNING: Pe­arl Yachts pro­du­se­rer bå­te­ne i Øs­ten og gjør fi­nis­hen i UK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.