Nest dy­rest

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Det gikk som vi spåd­de da årets sis­te stor­a­uk­sjon gikk av sta­be­len i regi av RM Sot­he­by’s i Pe­ter­sen Auto­mo­ti­ve Mu­se­um i Los An­ge­les and­re hel­gen i de­sem­ber. Den frem­bud­te 1956 Fer­ra­ri 290 MM tip­pet så vidt over 22 mil­lio­ner dol­lar og ble årets nest dy­res­te auk­sjons­bil, dog klart et­ter en Fer­ra­ri 250 GTO som gikk for mer enn det dob­belte. Bi­len er en av kun fire av den­ne ty­pen, og den for­ri­ge som var på auk­sjon gikk for 28 mil­lio­ner dol­lar.

FOTO: RM SOT­HE­BY’S

SUPEREKSKLUSIV: RM Sot­he­by’s har va­ert do­mi­ne­ren­de på top­pen av auk­sjons­mar­ke­det i 2018, og av­slut­tet året med at den­ne Fer­ra­ri 290 MM ble årets nest dy­res­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.