Enzos egen

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Fer­ra­ri 330 GT 2+2 er ikke blant mer­kets mest etter­trak­te­de mo­del­ler, men den var en vik­tig mo­dell for å sik­re øko­no­mi­en til sel­ska­pet. Det inn­så også En­zo Fer­ra­ri selv ved in­tro­duk­sjo­nen i 1962. Han tok selv i bruk en av de al­ler førs­te ek­semp­la­re­ne, og han bruk­te den i to år. De­ret­ter ble den solgt til den ame­ri­kans­ke im­por­tø­ren Lui­gi Chi­net­ti i 1964, og si­den har den va­ert i USA. Nå er den til salgs hos Da­ni­el Sc­mitt & Co. for 495.900 dol­lar.

SPE­SI­ELL HIS­TO­RIE: Med En­zo Fer­ra­ri som førs­te ei­er er den­ne 330 GT 2+2 pri­set en mil­lion el­ler to over stan­dard­pri­sen for mo­del­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.