Eks­klu­siv sam­ling

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Mem­bers’ Me­eting er det tred­je og mins­te av ar­ran­ge­men­te­ne på Good­wood, men høyde­punk­te­ne er man­ge der også. Den fore­lø­pig se­nes­te at­trak­sjo­nen som er an­non­sert for ar­ran­ge­men­tet i april er en de­mon­stra­sjon av de se­nes­te 25 år med Le Mans-proto­ty­per. Lør­dag 6. april vil et 20-tall av no­en av ver­dens ras­kes­te ra­ce­re kjø­re inn i sol­ned­gan­gen og mør­ket på den be­røm­te ba­nen. Det blir et syn for his­to­ri­en.

FOTO: IVAR ENGERUD

HEF­TIG DE­MON­STRA­SJON: Por­sche har lovt å stil­le med sin (fore­lø­pig) sis­te Le Mans-ra­cer for en høy­has­tig­hets­de­mon­stra­sjon på Good­wood.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.