Ikon med fire dø­rer

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Sint kjeft, bre­de skuld­re, ra­ke rør. Det er en del kjenne­tegn som gjør at du får øye på en Ford Mustang blant alle de grå handle­vog­ne­ne på vei­en. Bort­sett fra den vel­kjen­te fron­ten, er kan­skje den svei­pen­de lin­jen over ta­ket og det lil­le tre­kan­te­de vin­du­et de mest mar­kan­te trek­ke­ne. Men må den ha to dø­rer? Tid­li­ge­re i høst sam­let Ford en rek­ke for­hand­le­re til et ar­ran­ge­ment i USA. Der ble det visst­nok av­slørt at de job­ber med en Mustang med fire dø­rer. Hvis ryk­te­ne er san­ne, vil det mest sann­syn­lig bli en GT med twin-tur­bo V8, men en hy­brid el­ler hele­lek­trisk mo­dell er også mu­lig. Hen­sik­ten med en fire­dørs Mustang, skal iføl­ge kil­der som var til­ste­de på ar­ran­ge­men­tet va­ere å til­by en kon­kur­rent til Au­di A7 og Por­sche Pa­na­me­ra. En SUV med de­sign­ele­men­ter fra Mustang har også va­ert dis­ku­tert, noe som ska­per frykt og av­sky hos den mest de­di­ker­te fan­sen.

FOTO: FORD

IKON I UTVIKLING: Etter at Ford kut­tet sal­get av and­re per­son­bi­ler i USA, åp­ner de for å ut­vik­le Mustang både som fire-dørs og SUV.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.