QUIZ

Finansavisen - Motor - - QUIZ -

1. Kjen­ner du igjen kon­sept­bi­len i pro­fil på det førs­te bil­det?

2. Når ble den in­tro­du­sert?

3. Kjen­ner du igjen bil­mo­del­len i pro­fil på det and­re bil­det?

4. Når ble mo­del­len in­tro­du­sert?

5. Hvil­ken ge­ne­ra­sjon er mo­del­len på bil­det?

6. Hvil­ke mer­ke har hatt mo­del­len Ce­dric?

7. Hvor kom­mer el­bil­pro­du­sen­ten Ri­vi­an fra?

8. Når ble Ran­ge Ro­ver Evoque in­tro­du­sert?

9. Hvor man­ge heste­kref­ter yter Vol­vo S60 Pole­s­tar?

10. Hvil­ken norsk fø­rer skal kjø­re Le Mans 24-ti­mers­lø­pet nes­te år?

FOTO: IVAR ENGERUD

POPULAER SMÅBIL: Hvil­ken mo­dell er bi­len, når kom mo­del­len på pro­gram­met og hvil­ken ge­ne­ra­sjon av mo­del­len er bi­len på bil­det?

FOTO: IVAR ENGERUD

EKSPERIMENTBIL: Hva he­ter kon­sept­bi­len på bil­det, og når ble den in­tro­du­sert?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.