VW Polo GTI vs. Ford Fies­ta ST

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - ANDREAS SCHE­EL

Man­ge drøm­mer om en Por­sche 911, men med en pris på rundt to mil­lio­ner kro­ner for­blir det en drøm for man­ge. Da er det godt å vite MO­TOR at du kan få deg en sprek og mor­som kjøre­ma­skin til en sjette­del av pri­sen hvis du vel­ger en VW Polo GTI el­ler en Ford Fies­ta ST. Med litt ut­styr en­der du opp på rundt 400.000 kro­ner, men da får du i til­legg en vel­ut­styrt og all­si­dig bil med plass til en hel fa­mi­lie og mye ba­ga­sje.

Det er imid­ler­tid når du lem­per ut bar­na og handle­po­se­ne du får be­talt for at du li­ke­vel dob­let pri­sen fra inn­stegs­mo­del­le­ne, med sine pin­gle­mo­to­rer på hen­holds­vis 65 og 85 heste­kref­ter.

Med 200 heste­kref­ter for­delt på rundt 1.200 kilo har Polo GTI og Fies­ta ST nok ef­fekt til å an­gri­pe det norske vei­net­tet på en måte de faer­res­te kan matche. Spe­si­elt nå i den kal­de, fine ti­den med vin­ter­dekk og snø­dek­te vei­er, selv om tan­ke­ne kan gå til Bam­bi.

Å få alle kref­te­ne ned i un­der­la­get er nem­lig den størs­te ut­ford­rin­gen, men sam-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.