Test bil­kunn­ska­pe­ne

Finansavisen - Motor - - INNHOLD -

1. Kjen­ner du igjen bil­mo­del­len i pro­fil på det førs­te bil­det?

2. Når ble den in­tro­du­sert?

3. Kjen­ner du igjen bil­mo­del­len i pro­fil på det and­re bil­det?

4. Når ble mo­dell­nav­net in­tro­du­sert?

5. Når ble mo­del­len på bil­det in­tro­du­sert?

6. Hvil­ke mer­ke har hatt mo­del­len Comè­te?

7. Hvil­ken pro­du­sent in­tro­du­se­rer elek­trisk driv­lin­je til sine klas­si­ke­re?

8. Hvil­ket mer­ke har mo­del­len Maxi­ma?

9. Hvem vant det førs­te lø­pet i For­mel E-se­son­gen 2018/2019?

10. Hvil­ken mile­pael pas­ser­te Te­s­la-re­gis­te­rin­ge­ne i Nor­ge en uke før jul?

FOTO: IVAR ENGERUD

PO­PU­LA­ER SMÅBIL: Hvil­ken mo­dell er den­ne bi­len, når kom mo­del­len på pro­gram­met og når ble ge­ne­ra­sjon på bil­det in­tro­du­sert?

FOTO: IVAR ENGERUD

NY STASJONSVOGN: Hva he­ter bi­len på bil­det, og når ble den in­tro­du­sert?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.