Pri­set sik­ker­het

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

EURO NCAP har kå­ret Lexus ES til årets sik­res­te bil i klas­sen for «sto­re fa­mi­lie­bi­ler» og «hy­bri­der og el­bi­ler». Det er den nye ver­sjo­nen av Lexus Safety System + som brak­te mer­ket til topps. Sys­te­met er en pak­ke av ak­ti­ve sik­ker­hets­tek­no­lo­gi­er, samt pas­siv sik­ker­het som re­sul­tat av en ul­tras­tiv platt­form og ti kol­li­sjons­pu­ter som stan­dard. Lexus ES 300h lan­se­res for førs­te gang i Nor­ge i ja­nu­ar 2019.

FOTO: LEXUS

PÅ SIKKERHETSTOPPEN: Lexus får an­er­kjen­nel­se fra EURO NCAP for sitt Safety System +.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.