Jobb­søk­na­den

Slik vil nye Toyo­ta MR2 bli se­en­de ut, i det mins­te om vi skal tro bi­dra­get til de­sign­stu­dent Esa Mus­to­nen.

Finansavisen - Motor - - TEST -

Ryk­te­ne vil ha det til at Toyo­ta har en ny MR2 i er­met, med midt­mon­tert mo­tor à la ori­gi­na­le­ne, som kan sup­ple­re GT86 og helt nye Su­pra. De­sig­nen du ser her er sig­nert den fins­ke de­sign­stu­den­ten Esa Mus­to­nen, som al­le­re­de har hatt et in- tern­ship hos Ge­ne­sis. Pro­por­sjo­ne­ne er i tråd med Al­pi­ne A110, BMW M2 Com­pe­tition og Por­sche 718 Cay­man T, som er de na­er­mes­te ri­va­le­ne til en ny MR2. Nes­te år er det 30 år si­den MR2 Mk1 (bygd fra 1984-1989) tak­ket for seg. Mk2 ble bygd fra 1989-1999.

Tror vi på det­te?

De­sign som skapt for se­rie­pro­duk­sjon. Toyo­ta bør spo­ren­streks huke tak i den un­ge fin­nen. 6 /6

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.