Kald­bakt klas­si­ker

Finansavisen - Motor - - TEST -

Det tyr­kis­ke verf­tet Vicem har brukt de tra­di­sjo­nel­le, ame­ri­kans­ke Down East-mo­del­le­ne som for­bil­de og la­get en 65-fo­ter med en mo­der­ne kald­ba­kings­me­to­de. Bå­ten bygges på span­ter så verf­tet tren­ger ikke en form. Span­te­ne kles med lag på lag med tynn fi­ner som met­tes med epok­sy. Det blir minst like sterkt som glass­fi­ber el­ler alu­mi­ni­um.

Vicem 65 har rom­me­lig dekk­s­hus med en åpen bysse­løs­ning. Un­der dekk le­ve­res bå­ten med fire lu­ga­rer. Mo­to­ri­se­rin­gen be­står av pod-drev kob­let til to Vol­vo-mo­to­rer med 800 hes­ter. Topp­far­ten er 26 knop.

FORSEGGJORT: Sti­len er nos­tal­gisk. Vicem er flin­ke med trede­tal­jer og inn­red­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.