Suk­sess med so­len

Finansavisen - Motor - - TEST -

Si­lent Yacht in­tro­du­ser­te en 55-fots sol­celle­ka­ta­ma­ran i sep­tem­ber 2018. Sam­ti­dig vis­te de frem teg­nin­ge­ne til en stør­re mo­dell. Den slo an. Verf­tet had­de ved års­skif­tet tre 79-fo­te­re un­der byg­ging. 55-fo­te­ren som vi var om bord i vir­ket litt «ufer­dig».

Nå har verf­tet over­latt de­sign­job­ben til Mar­co Ca­sa­li. Han har be­holdt de stren­ge lin­je­ne, men for­hå­pent­lig­vis fif­fet opp in­te­ri­ø­ret og la­get en mer bru­ker­venn­lig inn­red­ning.

Sol­celle­pa­ne­le­ne skal gjø­re bå­ten selv­for­synt med ener­gi. De la­der bat­te­ri­er som gir strøm til to 50 kw mo­to­rer. En om­for­mer bru­kes for å tap­pe bat­te­ri­ene for strøm til lys, air­con­dition, kom­fyr osv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.