Ita­li­ens­ke am­bi­sjo­ner

Finansavisen - Motor - - TEST -

Du sper­ret kan­skje øyne­ne opp da Pers­hing an­non­ser­te at de vil­le byg­ge en 140-fo­ter i alu­mi­ni­um. Nå har du enda mer grunn til å gjø­re det sam­me. Høs­ten 2018 an­non­ser­te ita­lie­ner­ne at de var svang­re med en 170-fo­ter.

Et ita­li­ensk svangerskap er ikke ni må­ne­der. Det har gått used­van­lig trått å få 140-fo­te­ren sjø­klar. År­sa­ke­ne tror vi er at Pers­hing ikke vil­le be­gyn­ne byggingen før yach­ten var solgt. Det tok over et år. Sel­ve svei­sin­gen skul­le gjø­res av CRN i An­co­na. Det verf­tet har litt an­net og dri­ve med også.

Pers­hing har ikke slup­pet mye in­for­ma­sjon om 170-fots pro­sjek­tet. Vi an­tar det vil lig­ne på 140-fo­te­ren si­den det er de­sig­ne­ren, Ful­vio De Si­mo­ni, som har an­sva­ret for begge mo­del­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.