Elek­trisk cross­o­ver

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Buick En­spi­re Con­cept de­bu­ter­te i Ki­na i 2018, og nå kan det se ut som det er en av de nye elek­tris­ke bi­le­ne GM vil prio­ri­te­re i sin elek­tris­ke sat­sing. Nav­net En­spi­re er nå be­skyt­tet, og det spe­ku­le­res i at den vil ta over for den ut­gå­en­de se­dan­mo­del­len Lacrosse. Uan­sett om mo­del­len kom­mer som en di­rek­te av­led­ning av kon­sep­tet el­ler ikke, er det nok uan­sett fle­re av de­sign­ele­men­te­ne som vil fin­ne vei­en til de kom­men­de Buick-mo­del­le­ne.

KOM­MER KAN­SKJE: Med over­gang fra ben­sin til elek­trisk og fra se­dan til cross­o­ver og SUV, er det sto­re sjan­ser for å se Buick En­spi­re som en del av Buicks mo­dell­rek­ke snart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.