Fulle­lek­trisk

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Tatt i be­trakt­ning av at In­fi­ni­ti er et un­der­bruk av Nis­san, skul­le man kan­skje tro at de had­de va­ert mer pro­gres­si­ve i elek­tri­fi­se­rin­gen, men nå kom­mer den en­de­lig. Det skjer i form av et cross­over­kon­sept som de­bu­te­rer i De­troit. Bi­len skal iføl­ge de­sign­sjef Karim Ha­bib va­ere «en il­lust­ra­sjon av hvor vi vil gå med mer­ket, med et nytt de­sign­språk for elek­tri­fi­se­ring, med ja­pansk DNA».

SPEN­NEN­DE KON­SEPT: In­fi­ni­tis førs­te elek­tris­ke kon­sept vil også va­ere Karim Ha­bibs førs­te som de­sign­sjef i mer­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.