Am­bi­siø­se pla­ner

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Jim Glicken­haus har man­ge bal­ler i luf­ta. Ved si­den av å res­tau­re­re noen helt fan­tas­tis­ke Fer­ra­ri­er, er hans SCG­pro­sjek­ter kom­met så langt at han har of­fent­lig­gjort pro­duk­sjons­pla­ne­ne for 2019 og 2020: 5 Boots (ter­rengra­ce­re), hvor­av minst to skal kjø­re Ba­ja 1000. 5 003S, 3 004, hvor­av en GT3 skal race 24-ti­mers. I 2020 gi­res det opp til 20 Boots, 25 004S, 12 003S og to 007 som for­hå­pent­lig­vis skal kjø­re Le Mans 24-ti­mers.

VIK­TIG ÅR: Jim Glicken­haus har bret­tet ut sine om­fat­ten­de pla­ner for å set­te sine uli­ke sports- og racing­bi­ler i pro­duk­sjon i 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.