Kine­ser til USA

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Den elek­tris­ke sports­bi­len Qi­an­tu K50 skal byg­ges i USA. Ki­ne­sis­ke Ch-auto har inn­gått en av­ta­le med Mul­len Tech­no­lo­gies i Ca­li­for­nia, som skal ut­vik­le og byg­ge fle­re Qi­an­tu el­bi­ler. Sports­bi­len som har to el­mo­to­rer og 402 HK, har et alu­mi­ni­um­s­chas­sis kledd med et ka­ros­se­ri av kar­bon­fi­ber. Fra 0 til 100 km/t tar 4,6 se­kun­der, mens topp­far­ten er be­gren­set til 200 km/t. Sol­pa­ne­ler på ta­ket er stan­dard. Pla­nen er pro­duk­sjons­start i 2020, ordre­bø­ke­ne åp­nes i år. Rekke­vid­den er 300 kilo­me­ter. Pri­sen ven­tes å bli drøye 100.000 dol­lar.

IL­LUST­RA­SJON: QI­AN­TU MOTOR

COUPÉ OG KAB: Qi­an­tu K50 coupé ven­tes på mar­ke­det i 2020. En ka­brio­let kalt K50 Roads­ter er også plan­lagt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.