Nor­ges elds­te Golf

Mens Vol­ks­wa­gen Golf er på tam­pen som norsk best­sel­ger, har Finn Gjest­land (67) i Pors­grunn gjen­skapt star­ten på suk­ses­sen, en 45 år gam­mel strø­ken Golf.

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT - KJELL SVER­RE HATLEN OG IVAR ENGERUD [email protected]­NANS­AVI­SEN.NO

Finn Gjest­land i Pors­grunn er sterkt ar­ve­lig Folke­vogn-be­las­tet. Fa­ren Gud­leif kjøp­te sin førs­te Bo­b­le i 1952 og var inn­om tall­rike VW til sin sis­te Polo på 2000-tal­let. Finn ut­dan­net seg til si­vil­in­ge­ni­ør i Sveits. Spe­sia­li­se­ring: Auto­mo­bil­in­ge­ni­ør.

Bi­l­in­ge­ni­ør

Un­der stu­die­tida job­bet han på et verk­sted for ita­li­ens­ke sports­bi­ler. Kva­li­fi­se­rin­gen skjed­de ved å set­te sam­men V12-mo­to­ren til en Lam­borg­hi­ni Miu­ra. I Sveits kjør­te han Alfa Romeo GTJ 1300, men på flytte­las­set hjem igjen i 1976 ble det en ita­li­ensk­de­sig­net VW, den sports­li­ge Sci­rocco TS.

Enda mer sports­lig ble den med Audi­mo­tor på 100 hk som Finn Gjest­land og en med­stu­dent trim­met fra de opp­rin­ne­li­ge 100 til 160 heste­kref­ter. Hva kom­pi­sen het? Ma­rio Il­li­en, som se­ne­re skul­le bli en av de sto­re mo­tor­gu­ru­ene i For­mel 1 med kar­rie­re hos Cosworth, Il­mor, Red Bull og Re­nault.

Med hjemsted i Gr­en­land valg­te Gjest­land en litt an­nen kar­rie­re enn kom­pi­sen, og ar­beids­li­vet har stort sett va­ert til­brakt på Her­øya. Len­ge le­det han en forsk­nings­av­de­ling som ut­ar­bei­det nye test­an­legg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.