Gadgets

Finansavisen - Sport og fritid - - INNHOLD -

Nor­rø­na had­de stor suk­sess med sin for­ri­ge sti­syk­kel­shorts med mye far­ger og stor logo. Nå går de mot­satt med sort og dem­pet ut­trykk. Ski­botn er en full­spek­ket, slite­sterk sti­syk­kel­shorts som går til litt over kne­et, og gir plass til pol­st­ret syk­kel-shorts un­der. Tek­nis­ke de­tal­jer in­klu­de­rer luf­ting i si­de­ne, stretch-pa­ne­ler både her og der, si­li­kon­grep i li­vet, brille­tør­ker, lett opp­he­vet liv i ryg­gen og tre lom­mer.

„„Pris: 1.599 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.