Meri­da

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGETS -

Scul­tura Disc er syk­kel­mer­kets størs­te ny­het i år. Som fle­re av de dy­res­te mo­del­le­ne kom­mer Scul­tura Disc 6000 med skive­brem­ser. Det gir bed­re bremse­ef­fekt økt kon­troll og sik­ker­het. El­lers kom­mer syk­ke­len ut­styrt med kom­plett Shi­mano Ul­te­gra 11 delt ut­styrs­pak­ke for høy pre­si­sjon og lav vekt samt Scul­tura CF2 Disc kar­bon ram­me. I til­legg er den vel­dig blå. Veks­ten lig­ger på 8,41 kg.

„„Pris: 28.999 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.