En­kel glid

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGETS -

Fle­re pro­du­sen­ter har kom­met med pro­duk­ter hvor du kan gli­de ski­ene dine enk­le­re. De kan nep­pe er­stat­te van­lig gli­der på leng­re dis­tan­ser, men gjør det enk­le­re å få ras­ke­re ski. Vauh­ti kom­mer med fle­re for­skjel­li­ge, og den­ne skal smø­res på, tør­ke i ti mi­nut­ter og så børs­tes bort med ny­lon­børs­te.

„„Pris: 299 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.