Nøk­kel­tall om døds­ulyk­ker og skred i Nor­ge

Finansavisen - Sport og fritid - - TOPPTUR -

„„62 pro­sent av døds­skre­de­ne skjed­de i Nord-Nor­ge, hvor­av 43 pro­sent i Troms fyl­ke.

„„70 pro­sent av ulyk­ke­ne var i vår­må­ne­de­ne mars, april og mai.

„„80 pro­sent av døds­skre­de­ne var ut­løst av men­nes­ker.

„„70 pro­sent av de om­kom­ne har be­visst opp­søkt bratt ter­reng (>30 gra­der) på ski el­ler sku­ter. „„De fles­te som om­kom var menn i al­de­ren 30-50 år.

„„57 pro­sent av de om­kom­ne bruk­te ikke skred­sø­ker.

„„Over halv­par­ten av døds­ulyk­ke­ne skjed­de på fare­grad 3.

Kilde: Nor­ges Ge­otek­nis­ke Insti­tutt, Døds­ulyk­ker i snø­skred 2003-2013.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.