Dem­pet ra­cer

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGETS -

Ho­ka Tra­cer er en kon­kur­ranse­sko fra sko­pro­du­sen­ten som er mest kjent for vel­dig mye dem­ping i så­len. Den­ne sko­en er let­te­re og har mind­re dem­ping enn den tra­di­sjo­nel­le Ho­ka-sko­en. Sam­ti­dig har den mer dem­ping enn de fles­te lett­vekts­sko, og kan va­ere en fin førs­te kon­kur­ranse­sko. Vei­er kun 190 gram i her­re­ver­sjon og har 4 mm dropp.

„„Pris: 1.600 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.