Tem­pe­rert vann

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGETS -

Hydro Flask er en ny drikke­flas­ke la­get i stål som iso­le­rer på grunn av et mel­lom­lag i flas­ken. Stå­let hol­der kald drik­ke kaldt i 24 ti­mer, el­ler varmt drik­ke varmt i 6 ti­mer. Det skal hel­ler ikke ta opp smak fra inn­hol­det. Kor­ken kan byt­tes ut med fle­re uli­ke va­ri­an­ter.

„„Pris: 599 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.