Ing­vill Måke­stad Bovims for­slag til hardøk­ter

Finansavisen - Sport og fritid - - LØPING -

Py­ra­mide­in­ter­val­ler:

„„1-2-3-4-5-4-3-2-1 mi­nut­ters drag med pau­se på et mi­nutt – og to mi­nut­ter etter fem­mi­nut­te­ren. Dra­ge­ne skal lø­pes i ters­kel­fart på de seks førs­te og litt over på de tre sis­te.

Lang­in­ter­val­ler:

„„10x1.000 me­ter i kon­kur­ranse­fart med pau­ser på et mi­nutt. Den­ne øk­ten gir en god peke­pinn på for­men din på en ti­kilo­me­ter.

Bakke­in­ter­val­ler:

„„12x300 me­ter, der pau­se­ne er jogg ned til start­punk­tet igjen. På den­ne øk­ten lo­ver Måke­stad Bovim at man får smakt på melke­sy­ren, og det gjel­der å ikke åpne for hardt på de førs­te in­ter­val­le­ne.

Pro­gres­siv langtur:

„„Ti mi­nut­ter ro­lig løp. De nes­te 15 mi­nut­te­ne øker du far­ten noe for hvert fem­te mi­nutt. Så hol­der du den­ne far­ten i ti mi­nut­ter til. De nes­te fem mi­nut­te­ne øker du tem­po­et enda et hakk, for så å løpe

ro­lig de sis­te fem mi­nut­te­ne.

„„Den øk­ten er vel­dig fin å gjø­re på møl­le, for­di det gjør det enk­le­re å sty­re in­ten­si­te­ten. Lø­pes øk­ten ute, bør løy­pen va­ere re­la­tivt flat.

Pro­gres­siv langtur er etter min er­fa­ring noe av det vik­tigs­te du kan gjø­re for å bli vant til å løpe leng­re dis­tan­ser der du pusher deg uten å få lov til å ta pau­ser. In­ten­si­te­ten skal va­ere så høy at d blir nok­så sli­ten på den sis­te fem­mi­nut­te­ren på den høy­es­te far­ten, sier Måke­stad Bovim.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.