Triat­lon­leir med Ving

Finansavisen - Sport og fritid - - SPORTSREISER -

„„Hvor: „„Pris: „„In­klu­dert i pri­sen:

Sun­wing Al­cu­dia Beach, Mal­lor­ca. 9.795 kro­ner.

- Fly­rei­se t/r (Oslo), og mat om bord.

- Trans­port til og fra ho­tel­let.

- Over­nat­ting syv net­ter.

- Fro­kost og mid­dag hver dag.

- Fullt tre­nings­pro­gram med triat­lon­tre­ner Ka­ri F. Ling­s­om.

- Svømme­tre­ning i bas­seng.

- Valg­frie til­legg: Til­legg for å bo ale­ne 2.300 kr, trans­port av egen syk­kel 1.400 kr, leie av syk­kel fra ca. 1.000 kro­ner pr. uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.