Syk­kel­tur med Ber­go­dal

Finansavisen - Sport og fritid - - SPORTSREISER -

„„Hvor: „„Pris: „„In­klu­dert i pri­sen:

Ar­ran­ge­rer tu­rer til de frans­ke og ita­li­ens­ke Al­pe­ne, Py­re­ne­ene, Sveits og Do­lo­mit­te­ne. En rei­se på åtte til ti da­ger kos­ter rundt 20.000 kro­ner (Sveits er litt dy­re­re).

- Fly tur/re­tur Oslo.

- Alle over­nat­tin­ger med fro­kost, og fire mid­da­ger. - Trans­port av syk­kel og ba­ga­sje fra Oslo.

- Dag­li­ge gui­de­de tu­rer med følge­bil og ser­vice. - Man over­nat­ter i en ny by hver natt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.