Spil­ler­sjek­ken

Finansavisen - Sport og fritid - - GOLF -

„„Ut­slag – bal­len må tref­fe en kor­ri­dor som er 12 me­ter bred: Da­mer: 7 av 10 bal­ler slås fra peg over 140 me­ter. Her­rer: 7 av 10 bal­ler slås fra peg over 180 me­ter. „„100 me­ter:

7 av 10 bal­ler slås uten peg in­nen­for 10 me­ter fra flag­get. „„Chip 10 me­ter:

Slå 7 av 10 bal­ler in­nen­for 1,5 me­ter fra hul­let. „„Pitch 20 me­ter: Slå 7 av 10 bal­ler in­nen­for 2,5 me­ter fra hul­let. „„Kor­te putter: Senk 24 av 30 putter fra 1 me­ter. „„Lan­ge putter:

Slå 5 putter fra 9, 12 og 15 me­ter. 8 av 15 skal kom­me in­nen­for 1 me­ter fra hul­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.