Ole Hem

Finansavisen - Sport og fritid - - SYKKEL -

„„25 år gam­mel syk­list fra Gjerd­rum.

„„Har vun­net fle­re nor­ges­cup­ritt på syk­kel i

ma­ra­ton og rund­bane.

„„Syk­ler på proff­la­get til Swix Hard Rocx. „„Hå­per å vin­ne Bir­be­bei­ner­rit­tet i mor­gen

sam­men med lag­ka­me­ra­te­ne.

„„Syk­ler mest på ritt­full­dem­per, men har halv

dem­pet syk­kel i Bir­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.